בערב יום העצמאות, כמדי שנה בשנה, פירסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
את הנתונים על הרכב האוכלוסייה בישראל. התבשרנו ששיעור היהודים באוכלוסייה
עומד על 81% – כפי שהיה גם בשנת הקמת המדינה. אך באותיות קטנות נכתב
שבהודעה זו המונח “יהודים” מתייחס לכל האוכלוסייה הלא-ערבית, הכוללת
גם נוצרים לא-ערבים.


בהודעה זו נמסר שהיהודים במדינת ישראל מהווים כ-38% מהיהודים בעולם.
אך לפי הגדרה חדשה זו, מספר היהודים בעולם (כולל נוצרים לא-ערבים) עולה
על מיליארד איש! ואם אוכלוסיית ישראל מונה 6.7 מיליון איש, אזי היהודים
במדינה הם פחות מ-1% מיהודי העולם. זה פותח אפשרויות עלייה עצומות ומספק
תכלית חדשה לסוכנות היהודית.


הגדרה חדשה זו מאמצת בעצם את הדוקטרינה הנוצרית עתיקת הימים, שלפיה
הנצרות היא היהדות האמיתית (New Israel ). אך יש עדיין שוני אחד
בין גישת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לדוקטרינה הנוצרית. לפי הדוקטרינה
הנוצרית, גם ערבים נוצרים הם חלק מ-New Israel. כנראה שבשנים
הקרובות הלשכה תתקן את המעוות, תכליל גם את הערבים הנוצרים בכלל היהודים
ואז יתברר ששיעור ה”יהודים” במדינה גבוה עוד יותר.


ובכן, מה שיעורם של היהודים בישראל במובן הקלאסי של ההגדרה? בתחילת
שנת 2003, בהודעה שפירסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נאמר ששיעור האזרחים
הרשומים כיהודים הוא כ-75.6%. לפי נתוני הלשכה בשנים האחרונות אפשר
להעריך כי שיעורם כעת הוא כ-75.3%. וזה בלי להתחשב בעובדים זרים ובשוהים
בלתי חוקיים.


מדינת ישראל מאבדת את הרוב היהודי בקצב מחריד. הגורם העיקרי לכך הוא
ההגירה המאסיווית של לא-יהודים לישראל, תוך ניצול פרצות בחוק השבות
ובחוקים אחרים. אפשר לטשטש את העובדות ולטאטא את הבעיה מתחת השטיח,
אך היא הולכת וגדלה מדי יום ביומו. כששיעור היהודים במדינה יירד מתחת
ל-50%, שום מניפולציות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לא ימנעו קבלת החלטות
(ברוב דמוקרטי) על מחיקת הסמלים היהודיים מהדגל ומסמל המדינה, ואולי
גם על ביטול יום העצמאות.