בתיק זה עו”ד זאב פרבר ייצג את ח”כ יורי שטרן וקבוצת אחיות סיעודיות אשר עלו מבריה”מ. הוגשה עתירה נגד
דרישת המבחן כתנאי לקבלת רשיון עבודה. כתוצאה מהעתירה בוטלה תחולה למפרע של דרישת המבחן וכמה מאות אחיות קיבלו רשיונות עבודה.